Сайт Татьяны Столяренко

Вівторок, 23.07.2019, 22:24 Ви увійшли як Гость | Група "Гости" | RSS


Головна » 2016 » Лютий » 8 » Анализ документа под названием «СТРАТЕГІЯ регіонального розвитку Запорізької області на період до 2020 року»
Анализ документа под названием «СТРАТЕГІЯ регіонального розвитку Запорізької області на період до 2020 року»
13:21

 

Анализ документа под названием  «СТРАТЕГІЯ

регіонального розвитку Запорізької області
на період до 2020 року
»

1.

В данном документе представлены индикаторы, которые не соответствуют Президентской стратегии 2020, а некоторые (очень важные) вообще отсутствуют.

 

А именно:   ВВП на душу   населения  с 3,900$ до 16,000$   http://nbnews.com.ua/ru/news/132934/

Средняя продолжительность жизни с 71 года до 74 лет.

 

1)В предлагаемой стратегии региона ВВП на душу населения к 2020 году будет составлять 56666 грн или по курсу 25 это 2266 $.  Это никак не соответствует Президентской стратегии – 16000 $. 

2) В Президентской стратегии есть очень важный показатель – увеличение продолжительности жизни человека с 71 до 74 лет.

Что касается Запорожской области, то в рассматриваемом документе этот индикатор отсутствует.

Что может быть ценнее человеческой жизни? – Только жизнь. Это первый и самый важный показатель развития региона. Запорожская область – это динамично вымирающая область со стабильно высоким уровнем заболеваемости и высокой детской смертностью. Прирост населения составляет минус 5,9 (данные на 2011 год) при обще украинском - минус 4,2. По данным ООН Запорожье занимает 4 место в мире по темпам сокращения городского населения. К сведению, по данным ЦРУ на 2012 год Украина занимает 2 место после Южной Африки по темпам вымирания населения.

Показатели уровня заболеваемости населения на уровне максимальных значений в Украине.

Это говорит о том, что для Запорожской области показатели должны быть увеличены, выше тех, что обозначил Президент Украины.

Перелік індикаторів, на досягнення прогнозованих значень яких спрямована Державна стратегія регіонального розвитку на період  до 2020 року для Запорізької області

Показник

2014 рік

2020 рік

Валовий регіональний продукт (у фактичних цінах) у розрахунку на одну особу, грн.

30526*

56666

Наявний дохід у розрахунку на одну особу, грн.

31106,2

39515

Обсяг прямих іноземних інвестицій  у розрахунку на одну особу, дол. США

497,4

963

Експорт товарів у розрахунку на одну особу,  дол. США

2112,4

2531

Кількість малих підприємств у розрахунку  на        10 тис. наявного населення, од.

78

91

Кількість середніх підприємств у розрахунку  на     10 тис. наявного населення, од.

3

8

Обсяг реалізованої інноваційної продукції, % загального обсягу реалізованої промислової продукції

1,7

6

Щільність автомобільних доріг загального користування з твердим покриттям державного та місцевого значення  вищої категорії
(I та II категорій), км доріг на 1 тис. км2 території

35,6

38,9

Середньомісячна заробітна плата (номінальна), грн.

3432

5581

Загальний коефіцієнт вибуття сільського населення  (на 1 тис. наявного сільського населення), проміле

13,1

12,1

Забезпеченість населення лікарями всіх спеціальностей  (на 10 тис. наявного населення на кінець року), лікарів

47,5

49,5

Рівень обладнання загальної площі житлового  фонду водопроводом у міській місцевості, %

80,4

83,9

Рівень обладнання загальної площі житлового  фонду водопроводом у сільській місцевості, %

33,2

32,6

Рівень смертності на 1 тис. населення, проміле

15,7

14,1

Демографічне навантаження на 1 тис. осіб постійного  населення віком 16 − 59 років (міська місцевість), проміле

600

514,7

Демографічне навантаження на 1 тис. осіб постійного  населення віком 16 − 59 років (сільська місцевість), проміле

671

559,9

Охоплення дітей дошкільними навчальними  закладами (міська місцевість), %

70

74

Охоплення дітей дошкільними навчальними  закладами (сільська місцевість), %

39

46

Питома вага утилізованих відходів, % від загальної кількості утворених відходів

31,5

33,9

Рівень безробіття за методологією  Міжнародної організації праці, %

8,4

6,4

Площа земель природно-заповідного фонду, тис. га

124,2

326,2

Питома вага площі природно-заповідного фонду до площі області, %

4,6

12

 

2.

С точки зрения проектного менеджмента и государственного управления

Стратегия развития региона определяет основную цель, к которой область должна прийти к 2020 году.  Стратегия включает четкие координаты места прибытия  корабля под названием «Запорожская область».

Мы, жители области, хотим только позитивных изменений. Поэтому

Сценарий развития должен быть только один – «оптимистичный», без двух других вариантов «пессимистичного» и «инерционного». Последние два мы наблюдаем все годы независимости Украины, эти два варианта заранее оправдывают бездеятельность чиновников.

(5.4. Обґрунтування вибору сценарію розвитку області.

Сценарії розвитку – один із методів прогнозування, окремий розділ стратегічного управління, що посідає проміжну позицію між експертними методами оцінювання та методами математичного моделювання.

 

Традиційно розглядають три головних сценарії розвитку:

1) песимістичний: більшість зовнішніх загроз і багато внутрішніх проблем «спрацюють» і ці ризики настануть з високою імовірністю, значно погіршать існуючу ситуацію незважаючи на зусилля з упровадження Стратегії;

2) інерційний, або трендовий: усе в зовнішньому оточенні „йде, як сьогодні”, зовнішні можливості та загрози, що виникають, взаємокомпенсуються;

3) оптимістичний: демонструє позитивну динаміку, яка буде можлива за умови успішної реалізації Стратегії, докладання зусиль „з середини системи” або через вдалий збіг обставин і підтримку сильних сторін регіону зовнішніми можливостями…)

3.

Данный документ предполагает увеличение доходов населения с 31106 до 39515 в грн. в год  или с 1244 дол до 1580 дол ( при курсе дол 25)

31106,2

39515

 

Можно четко сказать,  что этот документ будет поддерживать существующую нищету   населения.

В то же время, в анализе заработных плат населения использован некорректный расчет. Даны зарплаты в гривнах.  И указан прирост доходов населения на 35%. В то время, как при действующих на тот момент курсах доллара, никакого прироста не наблюдалось.

«За період з 2010 по 2014 рік середня заробітна плата у промисловості області зросла на 35,6 % (з 3341,03 грн. у 2010 році до 4531,2 грн. у 2014).

Найбільш високооплачуваними сферами професійної діяльності в області є промисловість (середньомісячна заробітна плата у 2014 році – 4531 грн.) і фінансова та страхова діяльність (4237 грн.), де заробітна плата перевищує середньообласний рівень в 1,2-1,3 рази»

Наше предложение: 5000 дол в год  вместо 1580. Это относительно нормальный годовой доход.   С таким доходом люди смогут заплатить за коммунальные услуги и не умереть с голоду. 

4.

Отходы и полигоны

В индикаторах приведен неутешительный диагноз на 2020 год.

Питома вага утилізованих відходів, % від загальної кількості утворених відходів

31,5

33,9

 

Эти цифры говорят о том, что существующими полигонами отходов (а их по области более 50) никто заниматься не будет. 

Опыт Швеции – на полигонах остается до 3%, а у нас – 70%!

Необходимы другие, революционные цифры. Передовой опыт необходимо внедрять на максимальной скорости. ТБО в Швеции используется в качестве топлива в коммунальной сфере, что значительно повышает ее энергоэффективность.

 

5. Я не согласна  с этим пунктом, перекладывается выполнение этой цели на общественность. Недостаточная активность, значит, пункт не выполнен.  Вся стратегия и ее выполнение – это работа 600 чиновников Запорожской областной администрации.  Это более, чем достаточно, чтобы вывести Запорожскую область на передовые позиции.

«7.1. Стратегічна ціль 1. Запорізький край – регіон з високим рівнем та якістю життя населення.

 

Підвищення рівня та якості життя населення є комплексною метою розвитку області, досягнення якої забезпечується в результаті реалізації всіх стратегічних цілей Стратегії.

Покращання стандартів життя населення – один із ключових чинників конкурентоспроможності регіону, оскільки є передумовою залучення інвестиційних та трудових ресурсів, інтелектуального капіталу.

Піклування про здоров’я людини, її освіту, умови проживання, якісні комунальні та соціальні послуги, комфортне урбаністичне середовище, належні умови для працевлаштування та багато інших складових, що входять до поняття якості життя.

Досягнення цієї цілі можливе лише за умови максимальної активізації громадськості, оскільки на перший план виходить формування громадянської позиції щодо ефективної поведінки в умовах сучасного ринку праці, впровадження здорового способу життя та соціальної активності.»

6.

А теперь о недостающей информации в данном документе.

  1. Концепция устойчивого развития. (КУР)

В данном документе даже не упоминается о ней. В прошлой стратегии эта информация была.

«стійкий розвиток регіону, що передбачає рівну увагу до економічної,

соціальної й екологічної складової та визнання неможливості розвитку області

при деградації навколишнього природного середовища (це передбачає

орієнтування на пріоритети сталого розвитку, врахування екологічних наслідків

під час прийняття економічних рішень);».

Взяв за основу развития Концепцию Устойчивого Развития (КУР), предложенную Конференцией ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро (1992 г.), где главы 178 государств (и Украины в том числе) подписали Декларацию об устойчивом развитии, в которой определены основные принципы развития экономики в гармонии с окружающей средой и социальной сферой, Запорожская область сможет преодолеть существующие проблемы.

Смысл КУР в следующем: рост экономики должен сопровождаться улучшением качества окружающей среды и решением социальных проблем в интересах нынешних и будущих поколений.

На международном форуме «Окружающая среда 2010», который проходил в Киеве в 2010, с полной уверенностью говорили о том, что Концепция устойчивого развития – это основа развития государства, региона и города. На Конференции были озвучены такие цифры: из-за игнорирования экологической составляющей устойчивого развития Национальный доход Украины ежегодно недополучает  25%.  А в техногенно - перегруженных городах (Запорожье в этом числе) 60% заболеваемости связано с нерешенными вопросами по экологии. (А как же увеличить продолжительность жизни с 71 до 74,   а в Запорожской области с 65 лет до 74.  Из-за отсутствия показателя продолжительности жизни по Запорожской области в предложенном документе, указано приблизительное число – 65 лет)

Для решения проблем и становления региона на путь развития необходимо за основу развития региона принять устойчивое развитие.

Прийти к индикаторам Президентской Стратегии 2020 регион не  сможет без КУР.

2) Осуществление принципа гендерного равенства  в органах государственного управления региона(равное количество женщин и мужчин на всех иерархических уровнях от руководителя до исполнителя во всех сферах жизни).

Тандем устойчивого развития и гендерного равенства дадут максимально позитивные результаты в решении проблем Запорожской области и становлении региона на путь процветания. Сработает принцип синергии.

Синерги́я или Синерги́зм — это взаимодействие двух или более факторов, при котором суммарный эффект значительно больше, чем эффект каждого компонента в виде их простой суммы.

Устойчивое развитие и гендерное равенство сами по себе замечательны и необходимы. Но если их соединить воедино, позитивный эффект преобразований в обществе будет значительно больше. То есть 1+1 будет 10, 100,100000.

 Устойчивое развитие и гендерное равенство являются синергетической парой.

В органах управления Запорожской области до 20% женщин. И по стране это хороший показатель, но для процветания Запорожской области этого просто недостаточно.

Если рассматривать опыт успешных стран, то в Швеции  экологические проблемы были решены только после показателя 42% женщин в государственных органах власти.

3)В рассматриваемом документе не даются четкие направления развития региона.

Развитие региона должно идти в ногу с общими тенденциями в мире.

А) Развитие туристической сферы

Динамично развивающейся отраслью является туризм.

10% мировых денег здесь. Это более 7000 млрд дол в год с динамикой ежегодного денежного прироста  в 10%. 1 млрд туристов был в 2012 году. К 2020 году ожидается около 2 млрд. туристов.

Запорожская область прекрасно вписывается в общую тенденцию развития туризма. Навести везде порядок с воздухом, мусором, водой,  очистными сооружениями канализационных стоков, развить инфрастуктуру… и область успешно будет принимать туристов со всего мира.

Б) Развитие С/Х

В Давосе на международном экономическом форуме было сказано о том, что к 2050 году на планете Земля будет проживать 9 млрд человек.  Уже сейчас подняты вопросы снабжения населения продуктами питания. Запорожская область – сельскохозяйственный регион. И развитие С/Х должно стать приоритетом. Важно выращивать не только продукты питания, а экологически чистые продукты. Здесь нужно сделать акцент.

В) Создание предприятий с использованием интеллектуального потенциала региона и качественной рабочей силы.

Имеет смысл развивать IT технологии  и автомобильную индустрию.  Было бы целесообразно иметь завод ПО ПРОИЗВОДСТВУ АВТОМОБИЛЕЙ TAYOTA.

В США в штате Кентукки работает такой экологически чистый завод с нулевым выходом отходов. На нем работают около 10 тысяч человек. Цена автомобилей от 18000 до 33000 дол (в зависимости от комплектации) без налога с продаж, как наш НДС, но составляет всего 6%. У нас автомобили бы стоили приблизительно  в 2 раза дешевле, из-за низкой заработной  платы работников. Но 5000 дол в год заработной платы работники предприятия наверняка бы имели.

Г) Экологизация промышленных предприятий, индустриальный и аграрный симбиоз.

В связи с надвигающимся экономическим кризисом делать ставку на старый индустриальный сектор экономики не следует.

Индустриальная сфера нашего региона целесообразна только в экологизированном обновленном варианте на основе индустриального симбиоза.

Экологизация – это модернизация производства.

Индустриальный симбиоз успешно применяется в Дании и в других странах. В Украине принцип индустриального симбиоза датчане пытались применить в Черкассах.

Нам целесообразно применить  опыт Дании. В Дании городе Калундберге находится институт индустриального симбиоза, который изучает, каким образом промышленные предприятия смогут работать  безопасно для окружающей среды и человека и как отходы одного производства могут стать источником сырья для другого производства. Индустриальный симбиоз рассматривает множество предприятий в системе взаимовыгодного сотрудничества, где все используется  с максимальной эффективностью (энергия, людские и природные ресурсы, отходы производства …)

В Калундберге пять токсичных заводов работают, используя принцип индустриального симбиоза. Красивые пейзажи этого города прекрасно гармонируют с красивыми строениями заводов. Это замечательный пример сосуществования индустриального сектора экономики с туризмом.

В симбиотических проектах выигрывают все: и сами предприятия (снижается себестоимость продукции), и окружающая среда.

Лозунг «поддержка реального сектора экономики» должен заключаться во внедрении принципа индустриального и аграрного симбиоза и, конечно, модернизации производства.  В этом случае наш регион сможет  уменьшить потребление энергии и ресурсов в разы  и стать самым энергоэффективным регионом Украины.

Симбиотическими проектами могут быть ТЭЦ и Водоканал, несколько промышленных предприятий, промышленное и сельскохозяйственное предприятия. 

Без экологизации и индустриального симбиоза область не сможет развивать туризм и выйти на показатели Стратегии Президента 2020.  16000 дол валового продукта на душу населения в год  и продлить жизнь людей к 74 лет. (60% заболеваний от нерешенных экологических проблем).

Важно понимать, что экологизация выгодна всем: предприятию, бюджету, работникам. «Для любой страны существует такой параметр, как коэффициент внедрения инноваций. Это % от прибыли предприятия, который выделяется на модернизацию, и внедрение новых технологий. Если он ниже 15%, то можно говорить о деградации, и разрушении производственного потенциала. Если даже станки и цеха прослужат ещё десятки лет, если вы вкладываете в инновации меньше 15% – ваше предприятие все равно обречено на гибель. Очень скоро вашу продукцию вытеснят с рынка иностранные конкуренты. Для Украины средний показатель внедрения инноваций не превышает 5%. Это уже привело к гибели многих предприятий, и большинство предприятий Украины по этой причине находятся на грани гибели».- Василий Иванович Шепель, президент Инновационной палаты Украины.  (01.02.2010 провел беседу с редакцией Украинского сайта нанотехнологий об инновациях и нанотехнологиях в Украине»)

В 2009 году сессия Запорожского областного совета в очередной раз перенесла выполнение экологических мероприятий промышленным предприятиям. Поэтому в нынешней экологической ситуации в Запорожской области виновны в первую очередь депутаты Запорожского областного совета того созыва.

Смертность и уровень заболеваемости среди населения максимальные по Украине.

Без экологизации пострадала  социальная сфера, заработные платы работникам  и бюджет. Высокий  уровень энергоемкости продукции - ЕВВП. «ЕВВП продовжує залишатися достатньо високою і в 2,1–3,7 рази перевищує ЕВВП економічно розвинутих країн, що примушує забезпечувати конкурентоспроможність вітчизняних  товарів за рахунок, наприклад, продажу  товарів за демпінговими цінами або зниження витрат на оплату праці.» -

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА ДОПОВІДЬ ПРО СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕАЛІЗАЦІЇ

ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ У 2008 РОЦІ

«ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ЯК РЕСУРС ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ»

Хочу заметить, что стратегия – это цель, вершина, к которой регион должен прийти к 2020 году.

Из стратегии вытекают приоритеты развития региона. А из приоритетов – планы по  годам с конкретными цифрами и индикаторами. 

Планы должны четко показывать динамику выполнения и движения. Каждый работник аппарата должен знать, к каким показателям он должен прийти к определенной дате. В этом случае будет контроль и результат.

С 2011 года я вижу отсутствие согласованности Стратегии и приоритетов в нашем регионе. И с 2011года я регулярно обращаю внимание областной администрации на это. Надеюсь, что с новым губернатором Запорожской области  наступят позитивные изменения  в регионе.

Общественный деятель, эксперт в области устойчивого развития и специалист в стратегическом планировании

Столяренко  Татьяна.

http://ecoz.at.ua

098-1085877

Ecolog-tk@mail.ru

 

 

Прикріплення:
Категорія: | Переглядів: 1087 | Додав: ecoz | Теги: | Рейтинг: 5.0/3 |
Всього коментарів: 0

Актуально
Нац. план дій
Форма входу
Логін:
Пароль:
Меню сайту
Пошук
Календар
«  Лютий 2016  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29
Архів записів
Наше опитування
Оцените экологию нашего города
Всього відповідей: 118
Новые комментарии


Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Copyright ЗОБО "Созидание" © 2019-2011
Хостинг від uCoz